KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY

RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA

Dariusz Kołodziej

Zaprasza na Profesjonalny Kurs Doskonalący Umiejętności Kwalifikowanych Pracowników Ochrony .

ZAPRASZAMY NA KURS 23-24.10.2021 ORAZ 30-31.10.2021

Na podstawie:

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 stycznia 2016 r. „w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”.

 

KURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY TEMATYCZNE:

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego – 4 godziny.

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 godzin.

Wyszkolenie strzeleckie – 12 godzin.

Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin.

 

CZAS TRWANIA KURSU: 3 tygodnie (3 zjazdy sobotnio-niedzielnych)
OGÓLNA LICZBA GODZIN:
 40 h

MIEJSCE SZKOLENIA : Zespół Szkół Samochodowych  Radom ul. 25-go Czerwca 66
KOSZT KURSU:
500 zł

KONTAKT:

Radomskie Centrum Krav Maga – Dariusz Kołodziej

tel. 605 675 023

e-mail: kravmaga@wp.pl

 

Szkolenie prowadzone jest na nowoczesnym wyposażeniu i przez wykwalifikowaną kadrę wywodzącą się z najlepszych jednostek wojskowych oraz  policyjnych.

 

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma:

Świadectwo Ukończenia szkolenia potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.