Szkolenie Strzelania Bojowego i Taktycznego

Szkolenie Strzelania Bojowego

Szkolenie bojowe przygotowuje uczestnika do posługiwania się bronią sprawnie
w różnych sytuacjach. Przeznaczone jest dla każdego kto chce nauczyć się strzelać, posługiwać bronią palną, wykorzystać ją do obrony i ataku.

Szkolenie Rozpoczynamy od godziny 9.00 do 13.00

Szkolenie praktyczne realizowane będzie na terenie strzelnicy  Polskiego Związku Łowieckiego  w Piastowie k/Radomia.

Zapewniamy:

 • strzelnicę na wyłączność,
 • opiekę instruktorską,
 • broń, (jeśli nie posiadasz własnej),
 • taktyczne wyposażenie do broni,
 • tarcze, ochronniki słuchu i wzroku.
 • Broń: Glock 19, CZ P-09.

Tematy szkolenia:

 • strzelanie statyczne, szybkie i dynamiczne w różnych postawach strzeleckich,
 • strzelanie bojowe i taktyczne z wykorzystaniem zasłon, tarcz oraz poperów,
 • wykorzystanie broni do obrony i ataku,
 • strzelanie na torze wysiłkowym.

CENA KURSU:

 • osoby nie posiadające broni – 400 zł. (100 szt./os amunicji w cenie 9 mm PARA). Istnieje możliwość dokupienia również amunicji na miejscu.
 • osoby posiadające broń i amunicję – 150 zł

KONTAKT: Dariusz Kołodziej / 605-675-023/E-mail: kravmaga@wp.pl/

ZAPRASZAMY

 

 

Szkolenie Strzelania Bojowego

 

SZKOLENIE STRZELANIA BOJOWEGO

Combat Shooting Team

12.05.2019

18.05.2019

Szkolenie strzeleckie mające na celu naukę praktycznego strzelania w różnych warunkach i dystansach z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej.

Szkolenie dostosowane jest do każdego odbiorcy I zawiera:

 • naukę zasad sprawnego, poprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką,
 • doskonalenie technik strzelania bojowego w sytuacji statycznej i dynamicznej,
 • strzelanie z wykorzystaniem zasłon,
 • strzelanie dynamiczne do kilku celów,
 • strzelanie na torze stresowym

MIEJSCE: PZŁ Piastów k/Radomia

CZAS: 12.05.2018 godz. 9.00 – 13.00

               18.05.2018 godz. 13.00 – 18.00

KOSZT SZKOLENIA:

 • Własna broń i amunicja -150 zł (w cenie instruktor)
 • Osoby bez broni 400 zł

( w tym instruktor 100 szt. amunicji PARA, 30 szt. amunicji 5,56)

 • Możliwość dokupienia amunicji na miejscu.

BROŃ:

– Glock 19,

– CZ P-09,

– AR 15

KONTAKT:

Dariusz Kołodziej

tel. 605 675 023

e-mail: kravmaga@wp.pl

strona: www.radom-szkolenia.pl

Zapraszamy

 

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY

RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA

Dariusz Kołodziej

Zaprasza na Profesjonalny Kurs Doskonalący Umiejętności Kwalifikowanych Pracowników Ochrony .

ZAPRASZAMY NA KURS 30-31.03.2019 ORAZ 06-07.04.2019

Na podstawie:

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 stycznia 2016 r. „w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”.

 

KURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY TEMATYCZNE:

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego – 4 godziny.

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 godzin.

Wyszkolenie strzeleckie – 12 godzin.

Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin.

 

CZAS TRWANIA KURSU: 3 tygodnie (3 zjazdy sobotnio-niedzielnych)
OGÓLNA LICZBA GODZIN:
 40 h

MIEJSCE SZKOLENIA : Zespół Szkół Samochodowych  Radom ul. 25-go Czerwca 66
KOSZT KURSU:
 300 zł

KONTAKT:

Radomskie Centrum Krav Maga – Dariusz Kołodziej

tel. 605 675 023

e-mail: kravmaga@wp.pl

 

Szkolenie prowadzone jest na nowoczesnym wyposażeniu i przez wykwalifikowaną kadrę wywodzącą się z najlepszych jednostek wojskowych oraz  policyjnych.

 

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma:

Świadectwo Ukończenia szkolenia potwierdzające przygotowanie teoretyczne
i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

STRZELANIE BOJOWE

Szkolenie Strzelania Bojowego

6 kwiecień 2019

Szkolenie strzelania bojowego przygotowuje uczestnika do posługiwania się bronią sprawnie
w różnych sytuacjach. Przeznaczone jest dla każdego kto chce nauczyć się strzelać, posługiwać bronią palną, wykorzystać ją do obrony i ataku.

 

Szkolenie Rozpoczynamy od – 13.00-18.00

 TEMATYKA SZKOLENIA:

Szkolenie dostosowane jest do każdego odbiorcy i zawiera:

 • naukę zasad sprawnego, poprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką,
 • doskonalenie technik strzelania bojowego w sytuacji statycznej i dynamicznej,
 • strzelanie z wykorzystaniem zasłon,
 • strzelanie dynamiczne do kilku celów,
 • strzelanie na torze stresowym

Szkolenie praktyczne realizowane będzie na terenie strzelnicy  Polskiego Związku Łowieckiego  w Piastowie k/Radomia.

Zapewniamy:

 • strzelnicę na wyłączność,
 • opiekę instruktorską,
 • broń, (jeśli nie posiadasz własnej),
 • taktyczne wyposażenie do broni,
 • tarcze, ochronniki słuchu i wzroku.
 • Broń: Glock 19, CZ P-09, Karabinek AR-15 Smith & Wesson M&P 15

KOSZT SZKOLENIA:

 • Własna broń i amunicja -150 zł (w cenie instruktor)
 • Osoby bez broni 400 zł ( w tym instruktor 100 szt. amunicji PARA, 30 szt. amunicji 5,56)

Istnieje możliwość dokupienia również amunicji na miejscu.

KONTAKT: Dariusz Kołodziej / 605-675-023/E-mail: kravmaga@wp.pl/

ZAPRASZAMY

 

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona

 

 

RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA

Dariusz Kołodziej

Zaprasza na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona.

 

Termin najbliższego kursu:

Radom 13 kwietnia 2019 r.

 

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu ul. 25-go Czerwca 66

 

Początek kursu godz. 9.00.

 

Czas trwania kursu: zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela) Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, czyli 4 weekendy)

 

Zjazdy Szkoleniowe: 13-14.04., 27-28.04. oraz 04-05.05.2019 r  

 

Koszt uczestnictwa – cały Kurs: 1250 zł., opłata jednorazowa lub dwie raty,

I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania Kursu

Promocja dla ćwiczących w Stowarzyszeniu Krav Maga Polska – tylko 800

Informacje dotyczące wpłat:
Radomskie Centrum Krav Maga Dariusz Kołodziej
26 – 600 Radom ul. Padewska 3/82
NIP 524-182- 23-73
tel. 605-675- 023
e-mail:kravmaga@wp.pl

 

Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci są przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe. Ponadto kursant otrzymuje po zdanym egzaminie zaświadczenie i legitymację instruktora rekreacji ruchowej – samoobrona
w języku polskim i angielskim. 

Ukończenie kursu i posiadanie legitymacji instruktora jest punktowane przy naborze do Policji.

Zaświadczenie wystawiane jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!