SZKOLENIE STRZELANIA TAKTYCZNO – OBRONNEGO

SZKOLENIE STRZELANIA TAKTYCZNO – OBRONNEGO

Combat Shooting Team

Szkolenie taktyczno – obronne przygotowuje uczestnika do posługiwania się bronią sprawnie w różnych sytuacjach. Przeznaczone jest dla każdego kto chce nauczyć się strzelać, posługiwać bronią palną, wykorzystać ją do obrony i ataku.

Szkolenie Rozpoczynamy 17.04.2021 od godziny 8.300 do 13.00

Szkolenie praktyczne realizowane będzie na terenie strzelnicy  Polskiego Związku Łowieckiego  w Piastowie k/Radomia.

Zapewniamy:

  • strzelnicę na wyłączność,
  • opiekę instruktorską,
  • broń, (jeśli nie posiadasz własnej),
  • taktyczne wyposażenie do broni,
  • tarcze, ochronniki słuchu i wzroku.
  • Broń: Glock 17, 19, CZ P-09, CZ P-10.

Tematy szkolenia:

Ø prezentacja broni,

Ø szybkie wejście na cel,

Ø praca na języku spustowym,

Ø strzelanie do różnych celów,
Ø strzelanie taktyczne z wykorzystaniem zasłon, tarcz oraz poperów,
Ø wykorzystanie broni do obrony,
Ø strzelanie na torze wysiłkowym.

CENA KURSU:

  • osoby nie posiadające broni – 400 zł. (100 szt./os amunicji w cenie 9 mm PARA). Istnieje możliwość dokupienia również amunicji na miejscu.
  • osoby posiadające broń i amunicję – 150 zł

KONTAKT: Dariusz Kołodziej / 605-675-023/E-mail: kravmaga@wp.pl/

ZAPRASZAMY

 

Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony

RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA 

ZAPRASZA NA

KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY 

według nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku.

Wymagania:
– ukończone 21 lat
– wykształcenia co najmniej gimnazjalne
– pełna zdolność do czynności prawnych
– nie karalność

Czas trwania kursu 245 godz.

Koszt : 1200 zł.

Zajęcia z samoobrony, technik interwencyjnych, wyszkolenie strzeleckie.
Zajęcia dostosowujemy do potrzeb kursantów.
Kursy szkolenia odbywają się w Radomiu 

Programy kursów będą zgodne z rozporządzeniem MSW z 2013 r.

Zapisy – kravmaga@wp.pl

Tel. 605 675 023

www.radom-szkolenia.pl

WYMAGANE  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH ORAZ ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA.

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1998 roku o ochronie osób i mienia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia potwierdzają następujące dokument:

1) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm);
2)  zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
3) świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.
4) dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Zaświadczenia te nie stanowią podstawy do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK

OCHRONY  MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU KURSU

Blok ogólnoprawny

Temat I
Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej

Temat II
Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń

Temat III
Wybrane elementy prawa karnego procesowego

Temat IV
Wybrane elementy prawa cywilnego

Temat V
Wybrane elementy prawa pracy

Temat VI
Wybrane elementy psychologii

Temat VII
Etyka pracownika ochrony

Temat VIII
Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia  i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 50 godz.

Blok: ochrona osób

Temat I
Przyczyny zamachu na osoby

Temat II
Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki

Temat III
Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom

Temat IV
Organizacja grupy ochronnej

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia, i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 30 godz.

Blok: ochrona mienia

Temat I
Ochrona obiektu

Temat II
Ochrona konwojów

Temat III
Techniczne środki zabezpieczenia mienia

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów samokształcenia, i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 70 godz.

Blok: wyszkolenie strzeleckie

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Temat I
Budowa i zasady działania broni

Temat II
Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią

Temat III
Techniki posługiwania się bronią

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów samokształcenia, seminariów i zajęć praktycznych w minimalnym łącznym wymiarze 35 godz.

Blok: samoobrona i techniki interwencyjne

Zajęcia praktyczne

Temat I
Samoobrona

Temat II
Techniki interwencyjne

Realizacja tematyki bloku w ramach samokształcenia, zajęć praktycznych połączonych z pokazem w minimalnym łącznym wymiarze 60 godz.

Łącznie 245 godzin 

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY

RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA

Dariusz Kołodziej

Zaprasza na Profesjonalny Kurs Doskonalący Umiejętności Kwalifikowanych Pracowników Ochrony .

ZAPRASZAMY NA KURS 30-31.03.2019 ORAZ 06-07.04.2019

Na podstawie:

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 stycznia 2016 r. „w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”.

 

KURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY TEMATYCZNE:

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego – 4 godziny.

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 godzin.

Wyszkolenie strzeleckie – 12 godzin.

Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin.

 

CZAS TRWANIA KURSU: 3 tygodnie (3 zjazdy sobotnio-niedzielnych)
OGÓLNA LICZBA GODZIN:
 40 h

MIEJSCE SZKOLENIA : Zespół Szkół Samochodowych  Radom ul. 25-go Czerwca 66
KOSZT KURSU:
 300 zł

KONTAKT:

Radomskie Centrum Krav Maga – Dariusz Kołodziej

tel. 605 675 023

e-mail: kravmaga@wp.pl

 

Szkolenie prowadzone jest na nowoczesnym wyposażeniu i przez wykwalifikowaną kadrę wywodzącą się z najlepszych jednostek wojskowych oraz  policyjnych.

 

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma:

Świadectwo Ukończenia szkolenia potwierdzające przygotowanie teoretyczne
i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona

 

 

RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA

Dariusz Kołodziej

Zaprasza na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona.

 

Termin najbliższego kursu:

Radom 13 kwietnia 2019 r.

 

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu ul. 25-go Czerwca 66

 

Początek kursu godz. 9.00.

 

Czas trwania kursu: zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela) Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, czyli 4 weekendy)

 

Zjazdy Szkoleniowe: 13-14.04., 27-28.04. oraz 04-05.05.2019 r  

 

Koszt uczestnictwa – cały Kurs: 1250 zł., opłata jednorazowa lub dwie raty,

I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania Kursu

Promocja dla ćwiczących w Stowarzyszeniu Krav Maga Polska – tylko 800

Informacje dotyczące wpłat:
Radomskie Centrum Krav Maga Dariusz Kołodziej
26 – 600 Radom ul. Padewska 3/82
NIP 524-182- 23-73
tel. 605-675- 023
e-mail:kravmaga@wp.pl

 

Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci są przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe. Ponadto kursant otrzymuje po zdanym egzaminie zaświadczenie i legitymację instruktora rekreacji ruchowej – samoobrona
w języku polskim i angielskim. 

Ukończenie kursu i posiadanie legitymacji instruktora jest punktowane przy naborze do Policji.

Zaświadczenie wystawiane jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!