KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY

RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA

Dariusz Kołodziej

Zaprasza na Profesjonalny Kurs Doskonalący Umiejętności Kwalifikowanych Pracowników Ochrony .

ZAPRASZAMY NA KURS 16 – 17.02.2019 ORAZ 23-24.02.2019

Na podstawie:

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 stycznia 2016 r. „w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”.

 

KURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY TEMATYCZNE:

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego – 4 godziny.

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 godzin.

Wyszkolenie strzeleckie – 12 godzin.

Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin.

 

CZAS TRWANIA KURSU: 3 tygodnie (3 zjazdy sobotnio-niedzielnych)
OGÓLNA LICZBA GODZIN:
 40 h

MIEJSCE SZKOLENIA : Zespół Szkół Samochodowych  Radom ul. 25-go Czerwca 66
KOSZT KURSU:
 400 zł

KONTAKT:

Radomskie Centrum Krav Maga – Dariusz Kołodziej

tel. 605 675 023

e-mail: kravmaga@wp.pl

 

Szkolenie prowadzone jest na nowoczesnym wyposażeniu i przez wykwalifikowaną kadrę wywodzącą się z najlepszych jednostek wojskowych oraz  policyjnych.

 

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma:

Świadectwo Ukończenia szkolenia potwierdzające przygotowanie teoretyczne
i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

STRZELANIE BOJOWE

Strzelanie Bojowe

23 marzec 2019

Strzelanie bojowe przygotowuje uczestnika do posługiwania się bronią sprawnie
w różnych sytuacjach. Przeznaczone jest dla każdego kto chce nauczyć się strzelać, posługiwać bronią palną, wykorzystać ją do obrony i ataku.

 

Szkolenie Rozpoczynamy od – 13.00-18.00

 

Szkolenie praktyczne realizowane będzie na terenie strzelnicy  Polskiego Związku Łowieckiego  w Piastowie k/Radomia.

 

Zapewniamy:

  • strzelnicę na wyłączność,
  • opiekę instruktorską,
  • broń, (jeśli nie posiadasz własnej),
  • taktyczne wyposażenie do broni,
  • tarcze, ochronniki słuchu i wzroku.
  • Broń: Glock 19, CZ P-09, Karabinek AR-15 Smith & Wesson M&P 15

 

CENA KURSU: 500 zł. (Amunicja w cenie 100 szt./os 9 mm PARA, 20 szt. 5,56 mm).

Istnieje możliwość dokupienia również amunicji na miejscu.

KONTAKT: Dariusz Kołodziej / 605-675-023/E-mail: kravmaga@wp.pl/

ZAPRASZAMY

 

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona – listopad 2018

 

 

RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA

Dariusz Kołodziej

Zaprasza na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona.

 

Termin najbliższego kursu:

Radom 10 listopada 2018 r.

 

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu ul. 25-go Czerwca 66

 

Początek kursu godz. 9.00.

 

Czas trwania kursu: zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela) Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, czyli 4 weekendy)

 

Zjazdy Szkoleniowe: 10-11.10., 17 -18.11., 14-15.11. oraz 01-02.12.2018   

 

Koszt uczestnictwa – cały Kurs: 1250 zł., opłata jednorazowa lub dwie raty,

I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania Kursu

Promocja dla ćwiczących w Stowarzyszeniu Krav Maga Polska – tylko 900

Informacje dotyczące wpłat:
Radomskie Centrum Krav Maga Dariusz Kołodziej
26 – 600 Radom ul. Padewska 3/82
NIP 524-182- 23-73
tel. 605-675- 023
e-mail:kravmaga@wp.pl

 

Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci są przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe. Ponadto kursant otrzymuje po zdanym egzaminie zaświadczenie i legitymację instruktora rekreacji ruchowej – samoobrona
w języku polskim i angielskim. 

Ukończenie kursu i posiadanie legitymacji instruktora jest punktowane przy naborze do Policji.

Zaświadczenie wystawiane jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!