Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona – maj 2018

 

RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA Dariusz Kołodziej

Zaprasza na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona.

 

Termin najbliższego kursu:

Radom 19 maja 2018 r.

 

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu ul. 25-go Czerwca 66

 

Początek kursu godz. 9.00.

 

Czas trwania kursu: zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela) Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, czyli 4 weekendy)

 

Zjazdy Szkoleniowe: 19-20.05., 26-27.05., 09-10.05., 16-17.06.2018         

 

Koszt uczestnictwa – cały Kurs: 1250 zł., opłata jednorazowa lub dwie raty,

I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania Kursu

 

Informacje dotyczące wpłat:
Radomskie Centrum Krav Maga Dariusz Kołodziej
26 – 600 Radom ul. Padewska 3/82
NIP 524-182- 23-73
tel. 605-675- 023
e-mail:kravmaga@wp.pl

 

Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci są przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe. Ponadto kursant otrzymuje po zdanym egzaminie zaświadczenie i legitymację instruktora rekreacji ruchowej – samoobrona
w języku polskim i angielskim. 

Ukończenie kursu i posiadanie legitymacji instruktora jest punktowane przy naborze do Policji.

Zaświadczenie wystawiane jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Szkolenia strzeleckie poziomu pierwszego i drugiego


 

Szkolenie Strzeleckie Poziom I

07.04.2018

Szkolenie strzeleckie na Poziomie I jest wprowadzeniem w świat strzelecki uczący od podstaw obchodzenia się z bronią i znajomością jej zasad działania. Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących i średniozaawansowanych użytkowników broni.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA – GODZ 9.00-11.30
Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu – 25-go Czerwca 66

Program szkolenia Poziom I:

 •   Zapoznanie z warunkami bezpieczeństwa z bronią i na strzelnicy
 • Zasada i budowa broni
 • Obsługa manualna broni:
  -rozkładanie broni
  -ładowanie magazynka
  -przeładowywanie broni
 • Nauka celnego oddania strzału
 • Postawy strzeleckie
 • Strzelania o zmieniającym się stopniu trudności
 • Poruszanie się z bronią w warunkach zagrożenia

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 12.00-14.00
Szkolenie praktyczne realizowane będzie na terenie strzelnicy PZŁ w Piastowie k/Radomia.

 

Zapewniamy:

 • strzelnicę na wyłączność,
 • opiekę instruktorską,
 • broń, (jeśli nie posiadasz własnej),
 • taktyczne wyposażenie do broni,
 • tarcze, ochronniki słuchu i wzroku.

CENA KURSU: 500 zł. (Amunicja w cenie 70 szt./os).
Istnieje możliwość dokupienia również amunicji na miejscu.

CZAS SZKOLENIA: 5 godzin

Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest przez organizatora imienny certyfikat
o jego ukończeniu.

KONTAKT:
Dariusz Kołodziej
Tel: 605-675-023
E-mail: kravmaga@wp.pl

Szkolenie Strzeleckie Poziom II

07.04.2018 godz. 14.00

Szkolenie strzeleckie na Poziomie II jest kontynuacja poziomu I dająca możliwość doskonalenia obchodzenia się z bronią i znajomością jej zasad działania. Szkolenie przeznaczone jest dla osób średniozaawansowanych użytkowników broni.

Program szkolenia Poziom II:

 • bezpieczeństwo
 • podstawowy serwis broni
 • trening z operowania bronią krótką (podział na grupy)
 • trening dynamiczny broń krótka (podział na grupy)

Zapewniamy:

 • strzelnicę na wyłączność,
 • opiekę instruktorską,
 • broń, (jeśli nie posiadasz własnej),
 • taktyczne wyposażenie do broni,
 • tarcze, ochronniki słuchu i wzroku.

CENA KURSU: 500 zł. (Amunicja w cenie 100 szt./os).
Istnieje możliwość dokupienia również amunicji na miejscu.

CZAS SZKOLENIA: 5 godzin

Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest przez organizatora imienny certyfikat
o jego ukończeniu.

KONTAKT:
Dariusz Kołodziej
Tel: 605-675-023
E-mail: kravmaga@wp.pl