KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

CZAS TRWANIA KURSU: 3 tygodnie (3 zjazdy sobotnio-niedzielnych)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 40 h
KOSZT KURSU: 300 zł

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma:

Świadectwo Ukończenia szkolenia potwierdzające przygotowanie teoretyczne
i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • Przedstawienie aktualnego stanu prawnego - 4 godziny.
  • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej - 8 godzin.
  • Wyszkolenie strzeleckie - 12 godzin.
  • Samoobrona i techniki interwencyjne - 16 godzin.