RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA

Dariusz Kołodziej

Zaprasza na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona.

Terminy najbliższych naborów
Radom 3 lutego 2018 r.
Radom 10 marca 2018 r.
Radom 7 kwietnia 2018 r.

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu ul. 25-go Czerwca 66
Początek kursu godz. 10.00.

Czas trwania kursu: zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela)
Kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych, czyli 8 weekendów)

Koszt uczestnictwa - cały Kurs: 1250 zł., opłata jednorazowa lub dwie raty,
I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania Kursu
Informacje dotyczące wpłat:
Radomskie Centrum Krav Maga Dariusz Kołodziej
26 – 600 Radom ul. Padewska 3/82
NIP 524-182- 23-73
tel. 605-675- 023
e-mail:kravmaga@wp.pl

Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci są
przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness
klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia
zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, w miejskich i gminnych ośrodkach
kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe. Ponadto kursant otrzymuje po zdanym
egzaminie zaświadczenie i legitymację instruktora rekreacji ruchowej – samoobrona
w języku polskim i angielskim. Zaświadczenie wystawiane jest max. w ciągu 2-3
TYGODNI od zdania egzaminu!

Posted in Kursy.