KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMDEDYCZNEJ

Zapraszamy na szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone zarówno zgodnie z procedurami obowiązującymi w Polsce jak również certyfikowane przez międzynarodową organizację Emergency First Response EFR.

BLS AED ROZSZERZONY

Kurs podstawowej i dodatkowej pierwszej pomocy, użycia AED rozszerzony o postępowanie w sytuacjach szczególnych.

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce.
 • Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy.
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Stany nagłe: atak serca, udar, zadławienie, krwotok, uraz kręgosłupa.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) osób dorosłych.
 • Użycie AED – automatycznego defibrylatora.
 • Pozycja bezpieczna.
 • Postępowanie przy złamaniach i zwichnięciach.
 • Oparzenia termiczne, chemiczne, prądem elektrycznym.
 • Problemy zdrowotne wywołane przez cukrzycę.
 • Reakcje alergiczne – wstrząs anafilaktyczny.
 • Postępowanie w zatruciach.
 • Urazy oka i jamy ustnej.
 • Hipotermia i postępowanie w odmrożeniach.
 • Udar cieplny.
 • Ataki padaczkowe.
 • Jadowite ukąszenia i użądlenia.
 • Wypadek komunikacyjny.
 • Zdarzenia masowe – segregacja rannych (TRIAGE).
 • Wsparcie psychologiczne osoby poszkodowanej.

Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest przez organizatora imienny certyfikat o jego ukończeniu.

BLS PEDIATRIC + AED

Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci, niemowląt i użycia AED.

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce.
 • Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy.
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Zadławienia u przytomnego dziecka i niemowlęcia.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) dziecka i niemowlęcia.
 • Używanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 • Postępowanie w drgawkach gorączkowych.
 • Krwotoki i urazy u dziecka.
 • Wsparcie psychologiczne osoby poszkodowanej.

 

Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest przez organizatora imienny certyfikat o jego ukończeniu.